24251079 10203831491904746 488375892 o
24251079 10203831491904746 488375892 o 23798232 10154969300637466 982905493 o 24197507 10154987708527466 655026760 o 23760200 10203791778551937 1789705599 o


DESCRIPTION

Self Braking Wheelchair Fall 2017 created by Connor Davies, Haozhou Huang, Martin Shiu, Matan Zelikovitz, Nilaanthy Balachandran

GNG2101 Group A3 - Self Braking Wheelchair
0 0
PROJECT BY
PUBLISHED ON
Dec 26 2017
CATEGORIES
GNG2101/GNG2501
Linked to Project Proposal:
None
Link to Project Proposal:


Comments